BRANDING

מיתוג

תהליך המיתוג הוא תהליך יפיפיה בו אנו מלווים את בעלי העסק מהשלב הרעיוני של העסק (לפעמים עוד לפני שיש להם שם) ועד הרגע שהלוגו מתנוסס בעסק.
זהו תהליך מדויק של אפיון העסק, הקהל, האסטרטגיה, התקוות והחלומות עד יצירת שפת המותג, זהות בולטת ונוכחות המשקפת את המותג והאופי שלו.