Productions

הפקות

אומרים שתמונה אחת שווה אלף מילים; לפני כ 15 שנה התחלתי ליצור את ההפקות המסחריות הצנועות הראשונות בישראל ומאז משרדי ממשיך להפיק עבור לקוחותי בעבודת צוות עם אנשי המקצוע הטובים בארץ את ההפקות החדשניות ביותר על מנת שיתנו להם מענה כולל לכל הצרכים הפרסומיים והשיווקים.